Brúsenie betónu

Brúsenie betónuBrúsenie betónu predstavuje úpravu povrchu betónových konštrukcií, ktoré sa vykonáva mechanickými brúskami ručnými, jednokotúčovými alebo planetovými a prostredníctvom diamantovými resp. inými abrazívnymi časticami brusiva. Tieto sa používajú odlišne pre rozličné povrchu.

Brúsenie betónu je základnou úpravou betónových povrchov pre nasledujúce potreby:

 

Brúsenie betónového povrchu pre vyrovnanie nerovností vzniknutých pri betonáži.

Vykonáva sa brusivom s hrubými abrazívnymi časticami, ktoré dokážu odstrániť väčšie hrúbky betónového povrchu.
Brúsenie betónu je možné realizovať suchou, mokrou a suchou bezprašnou cestou.

Brúsenie betónového povrchu pre prípravu na finálne betónové podlahy.

Prevádza sa viacerými krokmi a zrnitosťou brusiva od hrubšej po jemnejšiu. Po každom kroku sa odstraňujú ryhy a škrabance po predchádzajúcej frakcii. Brúsenie je možné regulovať podľa požiadaviek odberateľa (pri vonkajšom použití hrubší povrch ... atď).

Brúsenie betónu pre odstránenie epoxidových a živičných náterov.

Prevádza sa hrubým brusivom, resp. špeciálnymi segmentmi určenými pre mäkký povrch. Prevádza sa suchou cestou.

Brúsenie betónu pre zdrsnenie povrchu.

Ide o odstránenie cementového mlieka a tým zabezpečenie priľnavosti ďalšej vrstvy. Prevádza sa hrubšími segmentmi suchou, mokrou prípadne bezprašnou cestou.

Brúsenie betónu znamená odhalenie a priznanie štruktúry kameniva v cementovej hmote, čím betónový povrch nadobúda originálny, neopakovateľný dizajn. Tento je možné pre brúsením betónového povrchu pri betonáži dokonca kreatívne ovplyvňovať výberom kameniva, resp. iných prvkov vytvárajúcich neopakovateľné vzory, farby, tvary.

Odstránením cementového mlieka z povrchu betónovej vrstvy a zvýšením percentuálnej plochy kameniva v povrchu brúseného betónu sa zvýši povrchová pevnosť a zamedzí sa „prášeniu a drobeniu“ betónového povrchu.

Nastavbou brúsenia betónu je leštenie betónového povrchu, resp. celý systém SUPERBETON.