..."keď betón má dušu"...

Naša spoločnosť sa zaoberá realizáciou podláh a konštrukcií tvorených úpravou klasických betónových povrchov do stavu zodpovedajúcemu použitiu pre oblasť občianskej (interiérovej a exteriérovej) výstavby a taktiež priemyselného použitia.

Trend brúsených a leštených betónových podlahových či interiérových aplikácií, pozdvihnutie “šedej hmoty” na úroveň estetickú nás priviedol aj k ich realizácii. Zároveň sa zaoberáme aj realizáciou a opravami terazzových liatych podláh.