Referencie

 
Brúsené betónové podlahy: 

 

-RD Abovská Košice, garáž,cca 50m2 ,brúsený a leštený betón....................................................................2011

-RD Baška , kúpeľňa, cca. 3m2, brúsený  a leštený poter...............................................................................2011

-RD Baška, exteriér, cca. 60m2,brúsený dekoratívny betón...........................................................................2011-12

-AB SEDEM, Košice, cca 480m2, brúený. a dekor. betón..............................................................................2012

-RD Prešov, Vydumanec, kúpeľňe,cca 35m2..................................................................................................2012

-Brúsenie vretenového schodiska, UPJŠ Moyzesova 9, Košice.................................................................... 2012

-Bocattiova knižnica Košice -prístavba, brúsený a leštený betón,357m2.......................................................2013

-Bábkové divadlo Košice, brúsenia a úprava exteriérových bet. povrchov, 108m2........................................2013

-Kunsthalle Košice, brúsené betónové podlahy a steny , cca 670m2.............................................................2013

-Východoslovenská galéria Košice, podlaha a brúsenie bet. stĺpov................................................................2013

-KULTURPARK Košice , SO 02, betónové podesty a oprava a prenovácia schodiskových ramien...............2013

-Vila Hanessy Košice, vonkajšie brúsené a metličkované betóny  cca 200m2...............................................2013

-RD Vyšná Myšľa, vonkajší brúseny a leštený betón,45m2............................................................................2013

--Východoslovenská galéria Košice II etapa, betónová brúsená e leštená podlaha, 120m2..........................2013

-RD Babelle, Košice, garáž,brúsený a leštený betón ,cca 80m2....................................................................2013

 

 

Leštené betónové podlahy(bez brúsenia):

 

-RD Baška,obývačka ,kuchyňa ,jedáleň,hala, cca 120m2.................................2010

-RD Poľov, obývačka ,kuchyňa ,jedáleň,chodby,cca 80m2................................2012

-RD Myslava, obývačka ,kuchyňa,jedáleň,chodby,cca80m2.............................2013

-RD Kaluža, obývačka ,kuchyňa,jedáleň, cca 100m2........................................2013

-RD Ruskov, kuchyňa, jedáleň obývačka, chodby, cca 100m2..........................2013

-garáž Myslava Košice, 48m2............................................................................2013

-garáž Baška , 36m2..........................................................................................2013

 

 

 

 

Terazzové podlahy:

 

-VOÚ Košice, oprava a renovácia pôvodných terazzových podláh cca. 160m2,

 renovácia  schodov, realizácia nových terazzových podláh, cca.60m2.........................2011

-ŽNO Košice, oprava a renovácia pôvodných terazzových podláh cca. 230m2.............2011

-VOÚ Košice, realizácia nových terazzových podláh 8m2..............................................2012

-Mestský park košice, oprava a doplnenie terazzovej podlahy altánku....cca 60m2.......2012

-Malá scéna ŠD Košice- oprava a renovácia pôvodných terazzových podláh

 renovácia  schodov, realizácia nových terazzových podláh...cca 200m2......................2013

-Východoslovenské múzeum Košice, oprava a renovácia pôvodných

 terazzových podláh ,renovácia  schodov,

realizácia nových terazzových podláh...  cca 280m2......................................................2013

 

 

 

Metličkované betóny:

 

- RD Hanessy, Košice, 260M2........................................................................................2013

-RD Baška, 65m2........................................................................................................... 2013

-RD Babelle, Košice .......................................................................................................2013

 

 
 
 
Stavebná činnosť:

-Mobilný merací kontajner pre observatórium Ústavu experimentálnej fyziky SAV na Lomnickom štíte.......2012