Kováčska 4 , Košice renovácia terazzovej podlahy 2017